Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta městyse Jedovnice podle § 34 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e :

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

  • v pátek 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  • v sobotu 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení (čl. 56 ústavního zákona č. 71/2012 Sb.), proběhne 2. kolo voleb:

  • v pátek 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  • v sobotu 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

3. Místem konání voleb:

  • okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera
  • okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.

5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. V případě konání druhého kola volby prezidenta ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

6. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl

starosta městyse Jedovnice

 

Vyvěšeno: na úřední desce: 18. 12. 2017                na elektronické úřední desce: 18. 12. 2017

Sejmuto: z úřední desky:                                        z elektronické úřední desky:

Kalendář