Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 3 + 4 / 2019

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 3 + 4 / 2019 je v pondělí 18. března. Zpravodaj vyjde na začátku dubna.

Do tohoto čísla posílejte POZVÁNKY na akce konané cca od 5. 4. do 5. 6. 2019, další zpravodaj vyjde začátkem června. 

Příspěvky na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz, případně je možno předat strojopis nebo čitelný rukopis v podatelně úřadu anebo v knihovně.

Kalendář