Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Aktuality z kultury

Přednáška 10.000 km jižní Afrikou

Kinosál kulturního domu, neděle 11. února v 17.00. Povídání Ing. Pavla Huňky o národních parcích Jihoafrické republiky, Botswany a Namibie, doplněné řadou fotografií.
Zve kulturní komise.

Ženáčský ples

Ženáči z Chaloupek pořádají v pátek 2. 2. 2018 v sále v Chaloupkách Ženáčský ples. Začátek ve 20 hod., vstupné 110 Kč. K tanci i poslechu hraje skupina: CLASSIC. Občerstvení zajistí pohostinství v Chaloupkách. Předprodej vstupenek probíhá v pohostinství v Chaloupkách. Srdečně zvou pořadatelé.

Videožurnál PLUS

I letos si během zimních měsíců pustíme na infokanále nějaké zajímavé pořady z okolních měst a obcí. Začneme tento týden a to 50 min. filmovým dokumentem o výtvarnici Evě Kupové. Jedná se o jeden z dílů cyklu "Živá paměť" o významných blanenských osobnostech.
Za zapůjčení děkujeme BTV a panu Popelkovi z firmy Audiovisual. Pořad vysíláme od středy 24. ledna 20:05 hod. až do neděle 28. ledna v obvyklých vysílacích časech 9:05, 12:05, 15:05, 20:05 a 22:05. Na www již nyní zde.

Ples Bivojanky a HC Barachov

Spolek Bivoj a hokejisté z Barachova si Vás dovolují pozvat na svůj dvanáctý společný Ples Bivojanky a HC Barachov. Ten bude tradičně zahájen předtančením naší mládeže v pátek 19. ledna 2018 ve 20:00 hod. v sále kulturního domu v Jedovnicích. K poslechu a tanci hraje hudební skupina skupina AKCENT. Do půlnoci se střídá s Bivojankou řízenou panem Jiřím Gundackerem. Bohatý kulturní a doprovodný program: tradiční volenky - pánská, dámská, půlnoční dražba a půlnoční překvapení. Tradičně si pochutnáte i na výborné domácí kuchyni. I letos bude probíhat košt přívlastkových vín ze starých vinic z Boleradic - vinařství Marek Koráb. Viz více.

Dětský karneval - Škola princů a princezen

se uskuteční v neděli 21. 1. 2018 od 15 hodin v KD v Jedovnicích. Viz plakát JPG.

Lidový farní ples

MO KDU-ČSL Jedovnice a okresní organizace KDU-ČSL Blansko vás srdečně zvou na LIDOVÝ FARNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje kapela POHODA. Ples slavnostně zahájíme předtančením 26. ledna 2018 ve 20 hodin v KD v Jedovnicích. Prodej vstupenek probíhá v drogerii a kosmetice u hřiště v Jedovnicích. Cena vstupenky s místenkou je 100 Kč.

Společné zdobení KD na plesy proběhne v úterý

16. ledna v 15 hodin. Prosíme pořadatele všech plesů, aby vyslali své tři zástupce a potvrdili jejich účast na e-mail: kultura@jedovnice.cz. Děkujeme.

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 1+2/2018

je ve středu 17. ledna 2018. Zpravodaj vyjde na začátku února. Do tohoto čísla posílejte POZVÁNKY na akce konané cca od 5. 2. do 5. 4. 2018, další zpravodaj pak vyjde až začátkem dubna. Příspěvky posílejte na e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz, případně můžete předat strojopis nebo čitelný rukopis v podatelně úřadu anebo v knihovně (možno vhodit do schránky).

Poděkování - Tříkrálová sbírka Charity ČR

V prvních dnech letošního roku se v celé republice a také v Jedovnicích konala tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR. Jménem Charity bych chtěla poděkovat jedovnickým skautům, kteří neváhali a chodili dům od domu, kde přinášeli požehnání a do zapečetěných kasiček vybírali peníze na pomoc potřebným. Poděkování patří take dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli částkou 61 565 Kč (minulý rok 55 026 Kč). V neposlední řadě patří poděkování městysu Jedovnice za vstřícnost a podporu této akce.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky

Seiten

Kalendář