Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

SBĚRNÝ DVŮR ODPADU A ŽP

Sběrný dvůr Jedovnice až do odvolání neodebírá sklo.
Děkujeme za pochopení.


Zelený odpad

Pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných
intervalech a to v následujících termínech: 

– pro 1. část (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova) v sudých týdnech: 
4. - 5. dubna, 17. - 18. dubna, 2. - 3. května, 16. - 17. května, 30. - 31. května, 13. - 14. června, 27. - 28. června, 11. - 12. července, 25. - 26. července, 8. - 9. srpna, 22. - 23. srpna, 5. - 6. září, 19. - 20. září, 3. - 4. října, 17. - 18. října, 31. října - 1. listopadu, 14. - 15. listopadu.

– pro 2. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD) v lichých týdnech:
11. - 12. dubna, 25. - 26. dubna, 9. - 10. května, 23. - 24. května, 6. - 7. června, 20. - 24. června, 3. - 4. července, 18. - 19. července, 1. - 2. srpna, 15. - 16. srpna, 29. - 30. srpna, 12. - 13. září, 26. - 27. září, 10. - 11. října, 24. - 25. října,
7. - 8. listopadu, 21. - 22. listopadu.


Přistavení kontejnerů probíhá vždy ve čtvrtek v 8:00 hod., odvoz v pátek v 8:00 hod. 
Kontejnery budou vždy přistaveny na obvyklých místech. 

Zároveň tímto občany žádáme, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, ne kusy trámů, desek, kamení a podobně.

Případné informace na tel.: 602 753 478.


SBĚRNÝ DVŮR JEDOVNICE

Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před koncem otevírací doby.

Pondělízavřeno
Úterý10:00 - 17:00
Středazavřeno
Čtvrtek10:00 - 17:00
Pátekzavřeno
Sobota9:30 - 15:30
Nedělezavřeno

Odpovědnou osobou je pan Milan Javorský - služební mobil: 702 125 025.

K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povinnost (tak aby byl odpad převzat bezplatně) předložit obsluze platný občanský průkaz.

Do sběrného dvora lze ukládat:
- papír, lepenku
- dřevo (i nábytek)
- sklo
- kovy
- plasty
- biologicky rozložitelný odpad (např. vánoční stromky, ostříhané větve ze zahrad - jak listnaté, tak jehličnaté) - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako v minulosti
- nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy) a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
- textil, oděvy
- objemný odpad (sedací soupravy, koberce, atd.)
- pneumatiky. Pozor zpoplatněno!!! (u pneumatik bez disku 20,- Kč, u pneumatik s diskem 50,- Kč / kus)
§ 38 zák. č. 185/2001 Sb. upravuje povinnost distributorů a výrobců pneumatik zdarma zpět odbebírat staré ojeté či poškozené pneumatiky. Pokud tuto možnost zpětného odběru zdarma u distributora občan nevyužije, nebo nakupuje pneumatiky formou e-shopů, je srozuměn s tím, že za uložení pneumatik v SD Jedovnice bude tato služba zpoplatněna viz. výše
- ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení, v tomto případě je nutno tuto techniku dodávat v kompletním stavu (lednice s kompresorem nebo např. pračku s motorem).
Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání)

Sběrný dvůr NENÍ určen k ukládání:
- stavebních materiálů, např. sutě (z kapacitních důvodů)
- k ukládání komunálního odpadu (k tomuto slouží popelnice a jejich pravidelný
 odvoz)
- sezonním odpadům ze zahrad (k tomuto slouží pravidelný sezonní kontejnerový svoz).

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

  • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
  • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
  • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
  • obsluha  střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
  • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
  • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
  • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
  • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
  •  při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
  • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14-ti denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

Odpady v roce 2016

Sběrný dvůr (SUEZ, původně SITA)
6.1.201632 773,00
4.2.201651 703,00
7.3.201628 095,00
6.4.201629 810,00
5.5.201693 728,00
9.6.201684 728,00
11.7.201648 560,00
9.8.201672 085,00
7.9.201668 184,00
7.10.201663 386,00
7.11.201642 008,00
 615 060,00
Tříděný odpad (AVE)

12.1.201675 210,00
4.2.201655 924,50
29.2.201655 924,50
12.4.201668 137,50
5.5.201655 924,50
3.6.201658 408,50
4.7.201674 347,50
5.8.201660 892,50
9.9.201674 071,50
5.10.201673 036,50
2.11.201660 892,50
 712 770,00
BIO odpad (AVE)

28.4.201634 679,00
30.5.201634 679,00
29.6.201652 018,00
11.7.201617 339,00
16.8.201652 018,00
9.9.201652 018,00
5.10.201969 657,00
7.11.201652 018,00
 364 426,00
Komunální odpad celkem (AVE)
 celkemz toho RO
12.1.2016140 769,000,00
4.2.2016140 768,500,00
29.2.2016140 768,500,00
12.4.2016147 452,506 684,00
5.5.2016159 483,5018 715,00
3.6.2016152 799,5012 031,00
4.7.2016196 912,5056 144,00
5.8.2016224 984,5084 216,00
9.9.2016224 984,5084 216,00
5.10.2016178 197,5037 430,00
2.11.2016178 197,5037 430,00
 1 885 318,00336 866,00

Příjmy za odpad v roce 2016
SITA – SD kovy 2016 = 20.000 Kč
EKO-KOM odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 2016 = 227.452,50 Kč
ELEKTROWIN – zpětný sběr elektrospotřebičů 2016 = 14.683,85 Kč
Celkem 262.136,35 Kč

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici dne 1.6.2019
Záměr prodeje části pozemku p.č. 3
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 462/32
Záměr prodeje části pozemku p.č. 459/1
Záměr na bezúplatný pronájem pozemků

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík