Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Městský Den seniorů v Blansku

Oslava při příležitosti Mezinárodního dne Seniorů.

Hlavní program:
14:00 h slavnostní zahájení představiteli vedení města (starosta města Mgr. Ivo Polák, 1. místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha)
14:15–15:00 h kulturní program Divadelního souboru Vlastimil Jedovnice
15:10–15:20 h slovo předsedkyně samosprávy Městského klubu důchodců (informace o nové nabídce aktivit)                    
15:20–15:30 h přestávka
15:30–18:00 h hudební vystoupení Skupiny PROPAST, možnost společenského tance

Drobné občerstvení v průběhu hlavního programu zajištěno zdarma. Možnost zakoupení dalšího občerstvení (limo, káva, čaj, …) v baru hlavního sálu.

Doprovodný program:
09:00–11:00 h lekce severské chůze, vč. zapůjčení speciálních holí, odchod v 09:00 hod od Městského klubu důchodců, Dvorská 2 (max. 18 osob)
13:30–16:00 h mobilní stánek VZP v hale Dělnického domu – měření základních těsných hodnot (tlak, tep, obsah tuku v těle, hladina cukru v krvi apod.)

Účast na všech aktivitách je pro seniory bezplatná.

Pořádá: Město Blansko.

Kalendář

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 22.1.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 3. schůze rady městyse konané dne 31. 12. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík