Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Městský Den seniorů v Blansku

Oslava při příležitosti Mezinárodního dne Seniorů.

Hlavní program:
14:00 h slavnostní zahájení představiteli vedení města (starosta města Mgr. Ivo Polák, 1. místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha)
14:15–15:00 h kulturní program Divadelního souboru Vlastimil Jedovnice
15:10–15:20 h slovo předsedkyně samosprávy Městského klubu důchodců (informace o nové nabídce aktivit)                    
15:20–15:30 h přestávka
15:30–18:00 h hudební vystoupení Skupiny PROPAST, možnost společenského tance

Drobné občerstvení v průběhu hlavního programu zajištěno zdarma. Možnost zakoupení dalšího občerstvení (limo, káva, čaj, …) v baru hlavního sálu.

Doprovodný program:
09:00–11:00 h lekce severské chůze, vč. zapůjčení speciálních holí, odchod v 09:00 hod od Městského klubu důchodců, Dvorská 2 (max. 18 osob)
13:30–16:00 h mobilní stánek VZP v hale Dělnického domu – měření základních těsných hodnot (tlak, tep, obsah tuku v těle, hladina cukru v krvi apod.)

Účast na všech aktivitách je pro seniory bezplatná.

Pořádá: Město Blansko.

Kalendář

Oznámení o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 15. 2. 2018
Veřejní vyhláška, územní rozhodnutí - II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Výzva k vyjádření k podanému odvolání, územní rozhodnutí - bytový dům, k.ú. Křtiny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík