Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Hlasování o obecních financích 2017

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat k hlasování o částce 200.000,- Kč z obecního rozpočtu.

Zahájení hlasování 2. května a ukončení 31. května 2017

Výběr akcí:

1) obnova vnitřního vybavení a doúprava zeleně kolem smuteční obřadní síně

2) cesta pro pěší ve srázu Pod Rybníkem - přípravné práce

3) promenádní cesta alejí podél fotbalového hřiště - úprava

4) zprovoznění veřejného WC na hřbitově

 

Hlasování probíhá v místní knihovně v době:

Pondělí

8:30-11:00

13:00-15:00

Úterý

8:30-11:00

13:00-16:00

Středa

8:30-11:00

13:00-17:00

Čtvrtek

8:30-11:00

13:00-17:00

Pátek

8:30-11:00

 

 Hlasování je určeno pro osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Jedovnicích.
Každý občan má jeden hlas pro jednu ze 4 akcí. 

 

Kalendář

Usnesení - přerušení územního řízení - bytový dům, k.ú. Křtiny
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 71. schůze rady městyse konané dne 4. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených jako Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík