Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

prodeje části pozemku 459/1 o výměře 72 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko

na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 02. 03. 2017 usnesením č. 45/1.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 24. 03. 2017 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 09. 03. 2017

Sňato dne:

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 09. 03. 2017

Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Pitná voda Jedovnicko, k.ú.Blansko, k.ú. Klepačov, k.ú. Olomučany, k.ú. Rudice u Blanska, k.ú. Jedovnice
Výpis z usnesení z 56. schůze rady městyse konané dne 14. 11. 2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse dne 23.11.2017
Usnesení o stanovení nového termínu dražby

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík