Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, 
které se koná ve čtvrtek 16. června 2016 v 18.00 hodin na úřadě městyse, místnost č. 20.

 Program:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015, závěrečný účet městyse, účetní závěrka a inventarizace

2. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na opravu opěrné zdi „u Trojáčků“

3. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou NAKOLO s. r. o.

4. Smlouva o dílo na opravu sociálních zařízení v KD Jedovnice

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jedovnice

6. Zápisy ze schůzí finančního výboru a kontrolního výboru

7. Rozpočtové opatření č. 3/2016

8. Různé

Kalendář

Sdělení o zveřejnění
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 22.1.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík