Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, 
které se koná ve čtvrtek 16. června 2016 v 18.00 hodin na úřadě městyse, místnost č. 20.

 Program:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015, závěrečný účet městyse, účetní závěrka a inventarizace

2. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na opravu opěrné zdi „u Trojáčků“

3. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou NAKOLO s. r. o.

4. Smlouva o dílo na opravu sociálních zařízení v KD Jedovnice

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jedovnice

6. Zápisy ze schůzí finančního výboru a kontrolního výboru

7. Rozpočtové opatření č. 3/2016

8. Různé

Kalendář

Usnesení - přerušení územního řízení - bytový dům, k.ú. Křtiny
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 71. schůze rady městyse konané dne 4. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených jako Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík