Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

KNIHOVNA

Jedovnická knihovna má od listopadu 2013 vlastní internetové stránky a to na adrese: 

Nová provozní doba knihovny platná od 1. 4. 2016:

Pondělí

08:30 – 11:00

13:00 – 15:00

Úterý

08:30 – 11:00

13:00 – 16:00

Středa

08:30 – 11:00

13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:30 – 11:00

13:00 – 17:00

Pátek

08:30 – 11:00

zavřeno

V knihovně zároveň sídlí i Informační centrum.

Adresa: Jedovnice, Havlíčkovo nám. 311. Mapa zde.
tel.: 516 442 284
e-mail: knihovna@jedovnice.cz.

Katalog knih jedovnické knihovny je nyní on-line. Aktuální dostupnost jednotlivých knih zjistíte zde.
Pokud tato aplikace nefunguje, informujte prosím mailem knihovnu.

Knihovna odebírá listy regionů, měsíčník regionů Blansko, Boskovice a Letovice.
 

Místní knihovna Jedovnice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny se založením spolku Vlastimil v roce 1863. 

Obecní knihovna byla zřízena z rozhodnutí obecního zastupitelstva v roce 1920. V roce 1966 získala místnost v budově MNV. V roce 1977 byla profesionalizována. Od roku 1987 sídlí v samostatné budově na Havlíčkově nám. 311.

Fond knihovny tvoří asi 12 500 svazků. Součástí je regionální literatura. Knihovna odebírá 4 tituly časopisů, umožňuje přístup na internet. 

V roce 2004 započala knihovna s automatizací knihovních procesů v programu Clavius. Automatizace byla v roce 2013 plně dokončena. Od roku 2002 mají návštěvníci k dispozici počítačové pracoviště se scannerem, tiskárnou a připojením na internet. 

Protože se knihovna potýká s nedostatkem prostoru, je činnost zaměřena především na výpůjční službu. Od roku 2003 je součástí knihovny informační středisko. Zřízením informačního střediska poskytuje knihovna informace regionálního charakteru z oblasti cestovního ruchu. Zajišťuje prodej map a brožur a umožňuje získání propagačních a informačních materiálů týkajících se Jedovnic a okolí. 

Pro financování své činnosti využívá knihovna grantové programy Ministerstva kultury. V roce 2001 získala z programu VISK3 PC s připojením na internet, v roce 2004 PC s programem Clavius. Každoročně získáváme knihy z projektu Česká knihovna.

Knihovna využívá služeb Moravské zemské knihovny, úseku okresní metodiky Blansko.

DOKUMENTY

FOTOGALERIE

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení z 24. zastupitelstva městyse konaného dne 12. 9. 2017
Oznámení o zahájení územního řízení , II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy zastavení těžby dřevin
Územní rozhodnutí, telekomunikační vedení, k.ú. Březina u Křtin

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík