Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211
foto VT 10/2014

Do konce listopadu probíhá uzavírka hlavního průtahu naší obcí  - viz více.
Dodržování zákazu vjezdu kontroluje a pokutuje Policie ČR a policie městyse.

Výlov rybníka Olšovec 2017- podrobné informace
(pokyny pro návštěvníky, doprava autem, doprava autobusem IDS,
mapky, komplikace z důvodu opravy hlavního průtahu obcí) najdete zde.
Stánkaři se nehlásí na úřadu městyse,
ale zásadně přímo v ATC Olšovec prostřednictvím internetu!

Aktuality vkládá v pondělí podvečer redakce infokanálu tak, aby byly připraveny na 18:00 hod.

Úplná uzavírka Březiny!

Od 29. května do 3. září 2017 bude úplně uzavřen průjezd obcí Březina a to z důvodu opravy vozovky na ulici Táborská. Objízdná trasa bude vedena na Babice a Kanice. Podrobnosti zde.

Kalendář

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na ořez dřevin
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oznámení zahájení územního řízení - Pitná voda Jedovnicko, k.ú.Blansko, k.ú. Klepačov, k.ú. Olomučany, k.ú. Rudice u Blanska, k.ú. Jedovnice
Záměr - pronájem nebytového prostoru v části budovy Havlíčkovo nám. 44

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík