Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

Jedovnice 26. 9. 2017                                                                  Číslo jednací: MJED 3589/2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v Jedovnicích

Starosta městyse Jedovnice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 o z n a m u j e :

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin, v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

     

2. Místem konání voleb:

  • okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera
  • okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse Jedovnice

 

 

Vyvěšeno: na úřední desce: 26. 9. 2017                   na elektronické úřední desce: 26. 9. 2017

Sejmuto: z úřední desky:                                          z elektronické úřední desky:

Kalendář

Veřejná výzva - místo pečovatel/pečovatelka v DPS Jedovnice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Záměr pronájem parkovacích ploch - výlov Olšovce
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci (ul. Podhájí)

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík