Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

z á  m  ě  r

prodeje pozemku p. č. 1114 o výměře 49 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice. Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 24. 10. 2017 usnesením č. 55/10. 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 16. 11. 2017 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit. 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne:  31. 10. 2017
Sňato dne: 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  31. 10. 2017
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznam poplatníků komunálního odpadu za rok 2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci (ul. Podhájí)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 21.2.2019
Výběrové řízení: sociální pracovník / pracovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík