Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice,

 

Starosta městyse svolává zasedání Zastupitelstva městyse Jedovnice, které se bude konat v úterý 12. září 2017 v 18:00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20. 

Program:

  1. Schválení Dodatku ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb s JMK
  2. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Jedovnice s pokyny pro zpracování návrhů změn
  3. Schválení smlouvy o dílo se společností SPOJMONT Brno, spol. s r. o.
  4. Schválení zápisu ze schůze finančního výboru  
  5. Různé

 

V Jedovnicích 5. 9. 2017

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.,
starosta městyse Jedovnice

 

 

Vyvěšeno: na úřední desce: 5.9.2017          na elektronické úřední desce: 5.9.2017

Sejmuto:    z úřední desky:                                 z elektronické úřední desky:

Kalendář

Usnesení - přerušení územního řízení - bytový dům, k.ú. Křtiny
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 71. schůze rady městyse konané dne 4. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených jako Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík