Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 27. listopadu 2018 v 18:00 hod. na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

 

 Program:

1. Rozpočtové provizorium městyse Jedovnice na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

2. Rozpočtové opatření č. 9/2018

3. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Přístupová komunikace kolem rybníka Olšovce II. etapa“ s Ekostavby Brno, a.s.

4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „Opravu chodníku pro pěší kolem rybníka Olšovce II. etapa“

5. Zplnomocnění rady městyse k podpisům smluv

6. Zápisy ze schůzí finančního výboru a kontrolního výboru

7. Různé

 

 

V Jedovnicích 19. 11. 2018

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.,
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
Výpis z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 19. 3. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - postup pro usmrcování kormorána velkého
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 2.4.2019

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík