Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 18. září 2018 v 18:00 hodin v kinosále kulturního domu.

Program:

1. Kupní smlouva – prodej pozemku p.č. 1414/3 díl B

2. Zřizovací listina ZŠ Jedovnice

3. Smlouva o účasti na financování díla „Jedovnice Pod Hrází – splašková kanalizace“

4. Delegování pravomocí na radu městyse

5. Schválení pořádání akce Parohatá města v roce 2020

6. Pojmenování nových ulic

7. Audit a finanční analýza společnosti OLŠOVEC s. r. o.

8. Různé

 

V Jedovnicích 11. 9. 2018

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.,
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Sdělení o zveřejnění
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 22.1.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík