Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Hlasování o obecních financích 2017

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat k hlasování o částce 200.000,- Kč z obecního rozpočtu.

Zahájení hlasování 2. května a ukončení 31. května 2017

Výběr akcí:

1) obnova vnitřního vybavení a doúprava zeleně kolem smuteční obřadní síně

2) cesta pro pěší ve srázu Pod Rybníkem - přípravné práce

3) promenádní cesta alejí podél fotbalového hřiště - úprava

4) zprovoznění veřejného WC na hřbitově

 

Hlasování probíhá v místní knihovně v době:

Pondělí

8:30-11:00

13:00-15:00

Úterý

8:30-11:00

13:00-16:00

Středa

8:30-11:00

13:00-17:00

Čtvrtek

8:30-11:00

13:00-17:00

Pátek

8:30-11:00

 

 Hlasování je určeno pro osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Jedovnicích.
Každý občan má jeden hlas pro jednu ze 4 akcí. 

 

Kalendář

Záměr směny pozemku p.č. 2533/2 za pozemek p.č. 2534/2
Záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Pitná voda Jedovnicko, II. etapa, k.ú. Kotvrdovice, k.ú. Senetářov, k.ú. Lipovec u Blanska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse
Výpis z usnesení z 69. schůze rady městyse konané dne 6. 9. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík