Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Výcvik strojníků na autopolygonu Brno

V sobotu 6. a 20. října se čtyři strojníci naší jednotky zúčastnili výcviku na výcvikovém autopolygonu brněnského automotodromu. Výcvik byl zaměřen na zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II se zásahovými vozidly hmotnostní kategorie nad 14 t.

Řidiči si mohli vyzkoušet zvládnutí ovládání vozidla v krizových situacích, zvládání jízdy a ovládání vozidla na kluzkém povrchu. Protože byla v letošním roce pro naši JSDH pořízena nová cisternová automobilová stříkačka, i tento odborný výcvik napomohl k lepšímu zvládnutí ovládání nové CAS. Výcvik mohl proběhnout díky finanční podpoře z Jihomoravského kraje, který se podstatnou částí podílel na financování celé akce z dotace „Zdokonalování řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II“.

Výcvikem se zkvalitnily a zdokonalily odborné schopnosti strojníků pro výkon činnosti u jednotky požární ochrany městyse Jedovnice.

Video zde.

Michal Prause
velitel jednotky

Výsledek obrázku pro jmk logo

Kalendář

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Záměr pronájem parkovacích ploch - výlov Olšovce
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci (ul. Podhájí)
Výpis z usnesení z 9. schůze rady městyse konané dne 7. 5. 2019

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík