Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sbírka šatstva

Diakonie Broumov, sociální družstvo

VYHLAŠUJE

ve spolupráci s MS Českého červeného kříže Jedovnice

SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou

Hračky – nepoškozené a kompletní

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů

nábytek

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční  v neděli 28. srpna 2016 od 13 do 17 hodin
v sále
v Chaloupkách v Jedovnicích.

 Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace na čísle 607 645 152.

Kalendář

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1043/1
Výpis z usnesení z 62. schůze rady městyse konané dne 10. 4. 2018
Oznámení návrhů změn ÚP Jedovnice
Záměr pronájmu pozemků pod chatami v rekreační oblasti
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1747/1 a pozemku p.č. 2070/1

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík