Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Přechod na TV normu DVB-T2

Jak jsme již informovali v textžurnálu a v Jedovnickém zpravodaji, bude ČR postupně přecházet od příštího roku na novou digitální normu, a to DVB-T2.

Pokud nyní pořizujete nový televizor, musí ji určitě umět zpracovat a to v její novější verzi, tedy H 265, tzv. HEVC. Stará norma (DVB-T) bude zrušena již za pět let!
Aby České radiokomunikace divákům tento nákup usnadnily, začaly nové televizory s budoucí normou DVB-T2 certifikovat a označovat zlatým kulatým logem (pečetí), viz obrázek. U takto označených výrobků České radiokomunikace garantují, že budoucí českou normu DVB-T2 dobře zvládají. Tato nálepka (zlatá pečeť) tedy usnadńuje výběr nové televize. Proto ji hledejte a nekupujte technicky zastaralé zboží ve výprodejích.
Svůj budoucí nákup si také můžete předem ověřit na internetu na adrese www.dvbt2overeno.cz.

Článek s touto problematikou najdete v Jedovnickém zpravodaji 7+8/2016 (bez této akuality o zlaté nálepce) nebo na internetových stránkách městyse v sekci Informační media-Kabelová televize (pravé menu).
Doporučujeme si ho před nákupem nové televize přečíst společně s tímto článkem o zlaté ověřovací pečeti.

- KTV -

Kalendář

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 22.1.2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 3. schůze rady městyse konané dne 31. 12. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík