Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Kontrola kotlů na pevná paliva v naší obci

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva od 10 kW první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Kontrola se týká kotlů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Jsme proškoleni na značky těchto výrobců kotlů na tuhá paliva: Dakon, Vidadrus, Slokov Variant, Attack, Agromechanika, Benekov, Atmos, Buderus, Ekoefekt, EkoScroll, Kovarson, Opop, Ponast, Verner, Rojek, Varimatik, EMKA nebo kotlů domácí výroby.
POZOR na krbové kamna s napojením na otopný systém nejsme proškoleni.

Zájemci mohou volat na telefon 774 947 109, kde uvedou:
jméno, adresu, telefon
, email, značku a typ kotle.

Termín revize 16. 12. 2016.

Cena revize je 1000 Kč bez DPH, v případě min. 15ti zájemcům v obci. Pokud to bude méně tak cena je 1200 v.

Průběh revize: návštěva revizního technika (zákazníci na místě technikovi nic nehradí !), následně emailem nebo poštou zasíláme osvědčení o provedené revizi a fakturu k uhrazení.
Trvání revize cca 25-35 minut.
Kotel není potřeba chystat - dle zákona může být v jakémkoli stavu (v tomto případě bude již topná sezóna, tak se v kotli bude standardně topit).

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Pitná voda Jedovnicko, k.ú.Blansko, k.ú. Klepačov, k.ú. Olomučany, k.ú. Rudice u Blanska, k.ú. Jedovnice
Výpis z usnesení z 56. schůze rady městyse konané dne 14. 11. 2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse dne 23.11.2017

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík