Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Jak jste spokojeni s Jedovnickým zpravodajem?

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rádi bychom zjistili, co vás nejvíce zajímá, co považujete za důležité, co se Vám v JZ líbí nebo nelíbí. Věnujte prosím chvíli času krátkému dotazníku a ohodnoťte jednotlivé rubriky známkou 1 až 4. Můžete nám napsat také své připomínky a náměty, co v JZ postrádáte nebo jak by se dal vylepšit, ať už se to týká obsahu anebo vzhledu.

Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě v jedovnické knihovně, anebo si můžete vybrat jeho on-line podobu: https://jedovnicky-zpravodaj.vyplnto.cz/

Oba dotazníky jsou zcela stejné a u obou končí sběr odpovědí 31. května.

Děkujeme všem, kdo se zapojí. Pomůžete nám tím tvořit kvalitnější Jedovnický zpravodaj, který budete rádi číst. S výsledky průzkumu vás seznámíme v příštím čísle zpravodaje.

Vaše redakce Jedovnického zpravodaje

Kalendář

Oznámení o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 15. 2. 2018
Veřejní vyhláška, územní rozhodnutí - II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Výzva k vyjádření k podanému odvolání, územní rozhodnutí - bytový dům, k.ú. Křtiny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík