Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Aktuality z kultury

Lidový farní ples

MO KDU-ČSL Jedovnice a okresní organizace KDU-ČSL Blansko vás srdečně zvou na LIDOVÝ FARNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje kapela POHODA. Ples slavnostně zahájíme předtančením 26. ledna 2018 ve 20 hodin v KD v Jedovnicích. Prodej vstupenek probíhá v drogerii a kosmetice u hřiště v Jedovnicích. Cena vstupenky s místenkou je 100 Kč.

Společné zdobení KD na plesy proběhne v úterý

16. ledna v 15 hodin. Prosíme pořadatele všech plesů, aby vyslali své tři zástupce a potvrdili jejich účast na e-mail: kultura@jedovnice.cz. Děkujeme.

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 1+2/2018

je ve středu 17. ledna 2018. Zpravodaj vyjde na začátku února. Do tohoto čísla posílejte POZVÁNKY na akce konané cca od 5. 2. do 5. 4. 2018, další zpravodaj pak vyjde až začátkem dubna. Příspěvky posílejte na e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz, případně můžete předat strojopis nebo čitelný rukopis v podatelně úřadu anebo v knihovně (možno vhodit do schránky).

Poděkování - Tříkrálová sbírka Charity ČR

V prvních dnech letošního roku se v celé republice a také v Jedovnicích konala tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR. Jménem Charity bych chtěla poděkovat jedovnickým skautům, kteří neváhali a chodili dům od domu, kde přinášeli požehnání a do zapečetěných kasiček vybírali peníze na pomoc potřebným. Poděkování patří take dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli částkou 61 565 Kč (minulý rok 55 026 Kč). V neposlední řadě patří poděkování městysu Jedovnice za vstřícnost a podporu této akce.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky

Jedovnický videožurnál – leden 2018

byl vložen do sekce Videožurnál on-line. Obsahuje 12 příspěvků a dva přídavky.
Délka cca 85 minut.

Tříkrálový koncert

se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 od 18 hodin v sále v Chaloupkách. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z akce bude předán organizaci Charita Blansko. Těší se kapela Třetí podání a hosté. Viz plakát ve více.

Blanenský videožurnál listopad 2017

vysíláme na JIK od této středy 26. prosince od 20:05 hod. do neděle 31. prosince.

Stránky

Kalendář

Veřejná výzva - místo pečovatel/pečovatelka v DPS Jedovnice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Záměr pronájem parkovacích ploch - výlov Olšovce
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci (ul. Podhájí)

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík