Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

XX. EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY

AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Ekologický institut Veronica a Regionální sdružení ČSOP ve spolupráci s SJ ČR - Správou jeskyní Moravský kras, Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras a Domem přírody Moravského krasu o.p.s.

 

Vás srdečně zvou na

XX. EVROPSKOU NOC PRO NETOPÝRY

v sobotu, 10. září 2016 v areálu Kateřinské jeskyně a Domu přírody Moravského krasu

 

 

Skupina č. skupina č. 1 skupina č. 2 skupina č. 3 skupina č. 4

program čas čas čas čas

Uvítání a prohlídka jeskyně 17:00 - 17:35 17:45 - 18:20 18:30 - 19:05 19:15 - 19:50

Film „Netopýři ve tmě“ 17:50 - 18:25 18:35 - 19:10 19:20 - 19:55 20:05 - 20:40

Pozorování živých netopýrů 18:35 - 19:10 19:20 - 19:55 20:05 - 20:40 20:50 - 21:25

 

Odjezd autobusu z Brna

16:30 hod., zpět 20:30 hod

Kalendář

Oznámení o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 15. 2. 2018
Veřejní vyhláška, územní rozhodnutí - II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Výzva k vyjádření k podanému odvolání, územní rozhodnutí - bytový dům, k.ú. Křtiny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík