Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Studovat můžete v každém věku

 

Studovat můžete v každém věku

Studium nemusí skončit získáním maturitního vysvědčení nebo výučního listu. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům příležitost nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti.

 

Kurzy U3V organizuje Masarykova univerzita již 27 let a je jednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v ČR. Díky studiu se mohou posluchači dozvědět o novinkách z nejrůznějších oborů, a to formou přednášek, seminářů nebo exkurzí. Využijte i Vy svůj volný čas, naplňte ho novými poznatky, vědomostmi a získejte nové přátele. Srdcem Univerzity třetího věku MU je Všeobecně zaměřený kurz, jenž trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. Studium je zakončeno slavnostní promocí, na níž získají účastníci kurzu osvědčení


o absolvování. Zájemci se mohou hlásit také do jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem).

Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších.

 

Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za čtrnáct dní v období od října do května. Účastníkem programu U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 800 Kč.

 

Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky
od2. května 2017 do 30. června 2017. Další informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku MU naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kalendář

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27. 11. 2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.12.2018 - ČOV
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.12.2018 - celá obec

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík