Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Jedovnický videožurnál únor 2017

Jedovnický videožurnál únor 2017 vysíláme na JIK od neděle 19. února 15:05 hod.
Obsah níže. 
Na www bude od soboty 25. února. 

Obsah (bez pořadí):
Hokej v Boskovicích, Tříkrálový koncert
Eagle CUP 2017, Vernisáž Petra Ševčíka
Tříkrálová sbírka, Skautský bál
Členská schůze SDH, Turnaj přípravek
Ples Bivojanky a HC Barachov
Boskiáda, Ženáčský ples
Průmyslovka v Olympii, Krátké zprávy
Lidový farní ples, Starostovo okénko
ZŠ v Olešnici, Fotbalový ples a Vítání občánků.
Celkem obsahuje 18 příspěvků.

 

Od středy 15. února 20:05 hod. můžete na JIK sledovat Blanenský videožurnál 1/2017.

Kalendář

Oznámení o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 15. 2. 2018
Veřejní vyhláška, územní rozhodnutí - II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Výzva k vyjádření k podanému odvolání, územní rozhodnutí - bytový dům, k.ú. Křtiny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík