Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Jedovnický videožurnál 1/2017

vysíláme na infokanále od neděle 8. ledna 2015 15:05 hod.
Obsahuje zejména koledy a koledování, ale nejen je - viz obsah.
Na www bude od soboty 14. ledna.

 

Obsah (bez pořadí):

Vánoční koncert STP, Vánoční zamyšlení,
Hokej v Blansku, Koledy Bivojanky,
Vánoční koncert ZUŠ, Štěpánský hazard,
Silvestrovské divadlo, Silvestrovská kopaná,
Vánočně-silvestrovské zpravodajství aneb 12 zastavení
ve vánočním, silvestrovském, a novoročním čase,
Silvestrovská vyjížďka bikerů, Starostovo okénko,
Videopozvánky na únor

 ... a na závěr 2x 10 min. přídavky
a) Vánoční koncert Písně
b) Rastislav - Rybova Česká mše vánoční

Kalendář

Oznámení o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice
Výpis z usnesení z 60. schůze rady městyse konané dne 15. 2. 2018
Veřejní vyhláška, územní rozhodnutí - II. etapa kabelizace veřejného osvětlení, k.ú. Březina u Křtin, k.ú. Proseč u Březiny
Výzva k vyjádření k podanému odvolání, územní rozhodnutí - bytový dům, k.ú. Křtiny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík